คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก: มาตรฐานใหม่ของเครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับทุกคน

มีข้อสงสัยว่าในโลกเทคโนโลยีที่มีขนาดเล็กจะดีกว่าไม่เป็นสิ่งที่ทำที่เห็นได้ชัดในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย…

RFID และยา

ยาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่และใช้โดยหลายร้อยหลายพันคนทุกวัน…