คุณคุ้นเคยกับ QSFP-40G-SR4?

เติบโตอย่างรวดเร็วของเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายและการจราจรทางอินเทอร์เน็ตไดรฟ์ความจำเป็นสำหรับอัตราที่สูงกว่าข้อมูลที่มีความหนาแน่นสูงและการแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายใยแก้วนำแสงที่ต่ำกว่าอีเธอร์เน็ตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศูนย์ข้อมูล…

5 แนวโน้มการบริหารจัดการโครงการสูงสุดสำหรับ 2015-16

การจัดการโครงการเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการรักษาเปรียบในการแข่งขันของพวกเขาดังนั้นพวกเขาไม่สามารถที่จะมีขั้นตอนการบริหารทางไม่เหมาะสมหรือโครงการที่เลวร้ายยิ่งล้มเหลวในการส่งมอบผลประโยชน์ทางธุรกิจ…