สนามรบของอนาคต

เทคโนโลยีสารสนเทศและการได้กลายเป็นความสามารถในตัวเองมากกว่าแค่การรองรับในการทำสงคราม…