การสร้างระบบอัตโนมัติห้าวิธี VALUE จะเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจของคุณ

ย้ายกันทุกคนหน้าใหม่ของการแก้ปัญหาระบบอัตโนมัติทางธุรกิจอยู่ที่นี่ แม้ว่าอัตโนมัติไม่ได้เป็นแนวคิดใหม่ในอุตสาหกรรมที่จะได้รับการทดลองอย่างกว้างขวางและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา

ความพร้อมใช้งานไม่ จำกัด ของโซลูชั่นอัตโนมัติได้ hyped แน่นอนถึงระดับของการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการโซลูชั่นระบบอัตโนมัติทางธุรกิจ บริษัท มีการดำเนินการก้าวกระโดดไปสู่การแก้ปัญหาขั้นสูงที่มีแนวโน้มเจ้าของธุรกิจที่สำคัญที่จะไขประสิทธิภาพของกระบวนการสูงสุด

ธุรกิจจำนวนมากได้ขัดขวางกระบวนการความคล่องตัวของพวกเขาโดยการใช้โซลูชั่นที่มีความยืดหยุ่นและการขาดความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตลาด เก็บในใจปัญหาทั่วไปที่พบโดยธุรกิจเป็นโซลูชั่นระบบอัตโนมัติใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่เรียกว่าการสร้างมูลค่าอัตโนมัติซึ่งมุ่งเน้นไปเมื่อ “ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง” และ “วิวัฒนาการ” ได้นำขอบในตลาด เห็นได้ชัดจากชื่อของเทคโนโลยีใหม่คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการให้ธุรกิจ “ค่า” ที่จำเป็นในการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมขององค์กรตลอดการพัฒนา ก่อนที่เราจะเจาะลึกลงไปในใด ๆ การทำงานของเทคโนโลยีนี้ให้ดูที่วิธีการที่ธุรกิจได้อย่างทั่วถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจของพวกเขาด้วยวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่ซ้ำกันนี้:

ระบบอัตโนมัติของงาน Rote

จำนวนมากของเวลาที่ใช้ในงานท่องจำในองค์กร งาน Rote เป็นงานที่ต้องให้ความสนใจน้อยและเกิดขึ้นในลักษณะที่กลดำเนินบ่อย โดยการจัดสรรแรงงานคนในการจัดการงานต่างๆเช่นองค์กรจะได้สัมผัสกับการสูญเสียเวลาเช่นเดียวกับเงิน ด้วยการสร้างระบบอัตโนมัติมูลค่างานดังกล่าวทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลผลิตเอาความเป็นไปได้ของข้อผิดพลาดและอนุญาตให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด เวลาที่อิสระขึ้นสามารถใช้แล้วในพื้นที่ที่ธุรกิจที่เป็นประโยชน์มากขึ้นและที่สำคัญ

ไม่มีการสูญเสียทรัพยากร

ทรัพยากรที่ทุกคนภายในองค์กรมีค่า ขณะที่ทรัพยากรบางอย่างอาจจะเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายทรัพยากรอื่น ๆ เช่นเวลาไม่ได้ ไม่รู้การสูญเสียทรัพยากรที่เกิดขึ้นในหลายระดับขององค์กร จากแรงงานไม่ได้ใช้งานกับวัสดุที่เกิดความผิดพลาดของการสูญเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่องบประมาณในการดำเนินงาน การสร้างระบบอัตโนมัติราคามุ่งหมายที่จะลดการสูญเสียดังกล่าวทั้งหมดจากแกน ลองจินตนาการถึงจำนวนเงินที่ธุรกิจของคุณจะประหยัดกับศูนย์การสูญเสียทรัพยากร! เทคโนโลยีที่บังคับใช้ตรวจสอบอย่างเข้มงวดในทุกแง่มุมของการผลิตและการบริหารงานเพื่อให้มั่นใจว่ากำหนดเวลาที่ทุกคนจะได้พบภายในกำหนดพารามิเตอร์ของคุณภาพและค่าใช้จ่าย

การผลิตแบบลีน

กลายเป็นลีนเป็นวิธีที่จะไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาถึงการเติบโตของธุรกิจ หลักการของการจัดการแบบลีนกำลังมีการดำเนินการด้วยตนเองในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก การสร้างระบบอัตโนมัติราคาเป้าหมายประสบความสำเร็จในการผลิตแบบลีนผ่านการจัดการกระบวนการอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นอัตโนมัติยันมุ่งเน้นไปที่การผลิตมากขึ้นในเวลาที่น้อย, การส่งเสริมประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการและช่วยให้ธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง

อัตโนมัติปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถอธิบายเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องของกระบวนการปรับปรุงทั่วทั้งองค์กร เทคโนโลยีการสร้างมูลค่าได้รับการออกแบบเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกระดับของกิจกรรมทางธุรกิจ จากการผลิตเพื่อส่งมอบสินค้าทุกพื้นที่ของการดำเนินงานและการจัดการมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นในการปรับปรุงคุณภาพ ด้วยโซลูชั่นระบบอัตโนมัติปกติการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบและยิ่งยากที่จะดำเนินการ

ห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน

สิ่งที่สำคัญจริงๆในสายการผลิตคือ “การเพิ่มมูลค่า” งานแต่ละงานจะต้องมีการเพิ่มมูลค่าให้กับความสำเร็จของการส่งมอบที่ ในกระบวนการคู่มือการวัดค่าในขั้นตอนของการผลิตทุกคนเป็นไปไม่ได้เลย และแม้ว่ามันอาจจะมีความเป็นไปได้เล็กน้อยค้ำจุนการจัดส่งค่าจะกลายเป็นความท้าทายที่แท้จริง แต่ด้วยการสร้างระบบอัตโนมัติมูลค่าการส่งออกของทุกงานแต่ละมาตรการป้องกันค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าส่งมอบ ซึ่งหมายถึงการส่งมอบปลายที่ถูกผูกไว้ให้ตรงกับเกณฑ์ค่าที่ต้องการ